Seher Aydın Resim Galerisi

COĞRAFYA DERSHANESİ

TÜRKİYE NÜFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI ETKİNLİK ÇALIŞMASI

TÜRKİYE NÜFUS YOĞUNLUĞU HARİTASI ETKİNLİK ÇALIŞMASI LİSE-2

SAYFA (143)

 

Nüfusun hangi illerde yoğunlaştığını belirtiniz:

Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu yerler, Marmara Bölgesi'ndedir. Bunun başlıca nedenleri; başta sanayi olmak üzere, bölgenin ulaşım, ticaret ve hizmet sektörleri ile tarım üretiminde büyük gelişme göstermesidir.İSTANBUL,BURSA,KOCAELİ,

        Ege Bölgesi'nde kıyı ovaları ve akarsular boyunca içeriye doğru uzanan çukur alanlarda da nüfus yoğundur. Buna karşılık bölgenin iç kesimlerindeki dağlık yerler seyrek nüfusludur. İZMİR,AYDIN,

        Akdeniz Bölgesi'nde nüfusun yoğunlaştığı yerler, daha çok kıyı kesimindeki ovalardır. Çukurova bunların en önemlisidir. Kıyı kesiminden sonra bölgeyi baştan başa kaplayan Toros dağlan, iç kesimlerde nüfusun tenha olmasına yol açmıştır. Toroslar, tarıma, yerleşmeye ve ulaşıma elverişli değildir.ANTALYA,ADANA,MERSİN,

        Karadeniz Bölgesi'nde nüfus dağılışı oldukça düzensizdir. Bölgenin kıyı şeridi, özellikle doğu kesimi, Türkiye'nin yoğun nüfuslu yerlerindendir. Bunun başlıca nedeni, tarıma elverişli toprakların kıyı şeridinde yoğunlaşmış olmasıdır. Ayrıca, her mevsim yeterli yağış alması ve elverişli iklimi de bu ovalardan bol ürün elde edilmesini sağlamıştır. Buna karşılık kıyı şeridinin hemen gerisinde uzanan dağlık kesimde nüfus seyrektir. Ancak bölgenin orta kesiminin kıyı gerisi yoğun nüfusludur. Çünkü, buradaki dağlar fazla yüksek değildir. Yeşilırmak boyunca uzanan verimli ovalar geniş yer tutar. Karadeniz Bölgesi'nin batı kesiminde tarım etkinliklerinin fazla olduğu iç ovalar ile sanayinin geliştiği kıyı kesimleri nüfus bakımından yoğun yerlerdir.

SAMSUN,TRABZON,ZONGULDAK

        İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, kuraklık nedeniyle az nüfuslanmıştır.
ESKİŞEHİR,ANKARA,KAYSERİ,
        İç Anadolu'da, Konya Ovası, Tuz Gölü çevresi ile dağlık alanlar, nüfusun en tenha olduğu yerlerdir. Buna karşılık, başkent Ankara ve çevresi ile bazı büyük kentlerin (Konya, Kayseri, Eskişehir vb.) çevresi iş olanaklarının elverişli olması nedeniyle yoğun nüfusludur.

 

        Güneydoğu Anadolu'da ise nüfus daha çok ekim ve dikime elverişli alanların bulunduğu Diyarbakır Havzası, Mardin Eşiği ve dağların eteklerinde toplanmıştır.ANTEP,

        Doğu Anadolu nüfus yoğunluğu az olan bölgemizdir. Yurdumuzun en geniş bölgesi olan Doğu Anadolu'da nüfus, daha çok çukur ovalarda toplanmıştır. Bölgenin, dağlık ve şiddetli karasal iklime sahip olması, bu sonucu ortaya koyan en önemli etkenlerdir.

 

Türkiyedeki nüfus yoğunluğunun dağılışını;iklim,yerşekilleri,konum gibi özelliklerle ilişkilendirerek açıklayınız:

 

Ülkemizde iklim şartlarının elverişli olduğu yağış ve sıcaklık şartlarının uygun kışların aşırı sert geçmediği  bölgeler sık nüfusludur.

 

Yerşekilleri bakımından Karadeniz bölgesinde dağlar kıyıya paralel uzandığı için kıyıda kalan verimli deltalar,Ege bölgesinde dağların dik uzanmasına bağlı kıyıdan biraz daha iç kesimlere doğru yer alan garaben ovalarında iç kesimlerde ise düzlük alanlar avantaj gibi gözüksede burda yoğun nüfuslanmada etkii olan temel faktör şehirlerin kuruldukları konum önemli ticaret yolları üzerinde olmaları daha etkili bir faktördür.Doğu Anadolu bölgesi için yerşekillerinin aşırı engebeli olması yerleşmeyi ve nüfuslanmayı sınırlandıran bir rol oynar.

Konum özellikleri her zaman için nüfus yoğunluğu bakımından etkili bir faktördür.Ülkelerin bulundukları konum özellikle önemli ticaret merkezlerine yakın olması yada ticaret yolları üzerinde olması ,boğaz yada geçiş noktası olması nüfuslanmada etkilidr.

 

Geçmişten günümüze insanlar iklim şartlarının elverişli olduğu,düzlük alanlar,deniz kıyıları,su kaynaklarına yakın alanları  ve ticari yönden önemli yollar üzerinde bulunan merkezleri tercih etmişlerdir.

 

Ülkemizde yerleşmenin yükselti sınırı ,bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir bunu sebebi:

Yükseltinin ve engebenin  fazla olması iklim şartları ve tarım faaliyetleri bakımından uygun olmayan koşullar sağladığı için yerleşmeyi sınırlandırır.

Türkiye'de bölgeler arası yükselti koşulları aynı değildir.Ülkemizde batıdan doğuya gidildikçe ve kıyılardan iç kesimlere gidildikçe yükselti artar buda iklim şartlarını olumsuz etkiler ve yerleşmeyi sınırlandırır.İnsanların uygun yaşam koşulları bulabildikleri ve yerleşebildikleri  en üst yükselti sınırına  yerleşme üst sınırı denir.Bu sınır bölgenin iklimine  yükseltisine ,enlemine ve deniz özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

Örnek vermek gerekirse Doğu anadolu bölgesinde yükselti üst sınırı daha düşüktür çünkü olumsuz iklim koşulları direk etkili olur.Ancak akdenizde bu sınır daha yukarılara çıkabilir çünkü iklim koşulları olarak akdeniz hem deniz etkisi hemde enlem özellikleri bakımından daha sıcak bir bölgedir.

 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !