Seher Aydın Resim Galerisi

COĞRAFYA DERSHANESİ

KOMŞULARIMIZ VE ORTADOĞU ÜLKELERİ -1-

KOMŞULARIMIZ VE ORTADOĞU ÜLKELERİ

 

       AZERBAYCAN-Bakü

• Ülkemize direk sınırı yoktur.Nahcivan Özerk Bölgesi ile Türkiye’ye komşudur.
• Kaynagını Türkiyeden alan Aras ve Kura nehirleri Azerbaycan’dan geçerek hazar denizine dökülür.
• Karasal ve subtropikal iklim görülür.

 

                   

                         Resim kaynak:www.turkdirlik.com/.../Turkiye/RDogru0001.htm


Petrol ve dogalgaz bakımından zengindir.

 

                   

                                           Azerbeycan havyarı dünyaca ünlüdür...

                     Resim kaynak: www.frmtr.com/.../1406754-azerbaycan.html
• Havyar üretiminde dünyanın önde gelen ülkesidir.
• 1991 yılından sonra Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir.

GÜRCİSTAN- Tiflis

• Türkiye’nin kuzey dogusunda yer alır.
• En önemli dağları büyük ve küçük Kafkas dağlarıdır.
• Kura ve Rioni en önemli nehirleridir.

 

                   

                       Resim kaynak: www.rsdpinfo.com/treiptr/content/view/34/74/


Ilıman iklim özellikleri görülür.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
• Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.
• Nüfus ülkenin orta kesimlerinde toplanmıştır.
• Sarp sınır kapısı ile Türkiye’ye bağlıdır.

ERMENİSTAN- Erivan

• Kafkas ülkeleri içinde yüzölçümü en küçük olandır.
• Genel olarak dağlık ve platoluk bir ülkedir.
• Küçük Kafkas dağları,Aras nehri,Razdan ırmağı ve Gökçe gölü en önemli yerşekilleridir.
• Genelde karasal iklim şartları görülür.
• En önenli ekonomik faliyet tarım ve hayvancılıktır.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
• Ticaretini genelde Rusya ile yapar.

İRAN- Tahran

• Etrafı dağlarla çevrili ,orta kesimi platoluktur.
Elburz, Zagros ,Kopet ve Kuhistan en önemli dağlarıdır.
• Kuzeyinde Deşti kebir ,güneyinde deşti lut çölü yer alır.
• En büyük gölü kuzeyindeki Urmiye gölüdür.

 

                                           

                                 İran Özellikle doğalgazda dünyada söz sahibi bir ülkedir.

                          Resim kaynak: www.sonsayfa.com/news_detail.php?id=63276


• Ülkede çöl,karasal ve ılıman iklim özellikleri görülür.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.Karakul koyunları ve İran halıları dünyaca ünlüdür.
Petrol ve doğal gaz bakımandan zengindir.Ekonomisi petrole dayanır.
• Gürbulak ve Esendere sınır kapıları ile Türkiye’ye bağlıdır.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

• En önemli yüzey şekillerini kuzeyindeki Beş parmak dağları ile güneyindeki İçova oluşturur.
• Ülkede Akdeniz iklim özellikleri görülür.

 

                          

                         Resim kaynak:  www.bizuniversiteliyiz.com/default.aspx?Load=...     


• Nüfus ülkenin güneyinde toplanmıştır.
• Ekonomisi tarım ve turizme dayanır.
• Bakır dışında önemli bir yer altı kaynağı yoktur.
• Enerji ,hammadde ve sermaye yetersizliğinden sanayi gelişmemiştir.

IRAK- Bağdat

• Ülkenin kuzeyi dağlık olup orta ve güney kesimleri ovalıktır.
• Orta kesiminde Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı Mezopotamya ovası yer alır.
• Ülkenin kuzeyinde karasal iklim,güneyinde sıcak ve kuru bir iklim görülür.

                   

                                                                    HURMA
Hurma üretiminde dünyada birincidir.

                                                        

                            Musul Kerkük bölgesiyle dünya petrolünde söz sahibidir.      
• En önemli yer altı kaynağı petroldür.
• Nüfusun %25’i başkent Bağdat’ta yaşar.
• Habur gümrük kapısından Türkiye ile ticaret yapar

SURİYE- Şam

• Genel olarak yüzey şekilleri sade ve düzdür.
• Ensariye dağları, Fırat ve Asi nehirleri en önemli yerşekilleridir.
• Ülkenin batısında Akdeniz , iç kesimlerde ise karasal iklim görülür.
• En önemli ekonomik faliyet tarımdır.Topraklarının ¾ ‘ünü tarımda kullanır.
• En önemli yer altı kaynağı petrol ve fosfattır.
• Nüfus artış hızı yüksektir.
• Cilvegözü sınır kapısı ile Türkiye’ yle ticaret yapar.

BULGARİSTAN - Sofya

• Balkan dağları, Rodop dağları en önemli yerşekilleridir.
• Tuna ve Meriç en önemli akarsularıdır.
• Ülkede genel olarak karasal iklim özellikleri görülür.
• Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
• En önemli yer altı kaynagı linyittir.
• Nüfusun %8,5 ini Türkler oluşturur.
Kapıkule,Pazarkule,Karaağaç sınır kapılarından Türkiye ile ticaret yapar.

YUNANİSTAN- Atina

• Balkan yarımadası, Mora yarımadası ve pek çok adadan oluşur.
• Dağlık bir ülke olan Yunanistan’da Pindus dağları ve Rodop dağları uzanır.
• Meriç , Vardar, Nestos ırmakları ülke topraklarından denize dökülür.
• Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir.Orman açısından fakirdir.
• Nüfus artış hızı çok düşüktür ve nüfus dağılımı düzenli değildir.

 

                    

                                 ZEYTİN YAĞI ÜRETİMİNDE ÖN DE GELEN ÜLKELERDENDİR.

                                Resim kaynak:memaydogdu.googlepages.com/zeytinyagi


• Zeytinyağı üretiminde dünyada önemli ülkelerden biridir.
Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir.
• Turizm gelirleri yüksektir.Dünyanın üçüncü büyük deniz ticaret filosuna sahiptir.
• Dış ticaret sürekli açık vermesine rağmen bu açığı turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB’den aldığı yardımlarla kapatır.


ORTADOGU

AFGANİSTAN- Kabil

• Çok dağlık bir ülkedir.Hindikuş dağları ülkeyi iki kısma böler.
• En büyük akarsuyu Seyhun ve Ceyhun ‘dur. Ülke ekonomisi tarıma dayanır.
• Genel olarak karasal iklim görülür.Bitki örtüsü bozkırdır.
• Küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.Dünyaca meşhur karakul koyunları bu ülkede yetişir.
Yer altı kaynakları açısından zengindir ,ancak teknik yetersizlik ve sermaye yetersizliği nedeniyle yeterince işlenmez

LÜBNAN- Beyrut

• Lübnan dağları ,Asi ve Litani nehirleri ile Bekaa vadisi en önemli yerşekilleridir.
• Akdeniz kıyılarında akdeniz , iç kesimlerde step iklimi görülür.
• Şehirleşme oranı yüksektir.Nüfusun büyük bir kısmı başkent Beyrut’ta yaşar.
• Ekonomisi tarıma dayanır.
• Yer altı kaynakları bakımından fakir olup sanayisi gelişmemiştir.

ÜRDÜN- Amman

• Ülkenin büyük bir bölümü platoluktur.Güneyinde ve doğusunda çöl alanları bulunur.
• Ajlun ve Ram dağları ,Gor çukurluğu ,Şeria ve Zerka ırmakları ile Lut gölü en önemli
yüzey şekilleridir.

                   

                  Resim kaynak: www.trt.net.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=148110&k=2
• Ülkenin batısında Akdeniz iklimi ,diğer kesimlerde ise kurak iklim şartları görülür.
• Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.Sanayisi gelişmemiştir.
• En önemli yer altı kaynağı fosfat’tır.


İSRAİL- Telaviv

• Ortadoğunun en zengin ülkelerindendir.
• Ülkenin batısı ovalık ,orta kesimi tepelik olup güneyinde Necef çölü yeralır.
Lut ve Taberiye gölleri en önemli gölleridir.
• Genel olarak ülkede Akdeniz iklimi görülür.

 

                    

Son derece modern metodlarla tarım yapılır alan az ancak elde edilen ürün fazladır.İsrail tarımı bir çok ülkeye örnek teşkil eder.

                     Resim kaynak:www.harunyahya.org/sosyal/cozum/cozum03.html


İntansif tarım ve hayvancılık, bunun yanında sanayide gelişmiştir.
• İhracatının % 85 ini sanayi ürünleri oluşturur.
• Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
• Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşar.

SUUDİ ARABİSTAN- Riyad

• Arap yarım adasının en büyük ülkesidir.
• Ülkenin doğusu dağlık orta kesimi platoluk batısı ise alçak ovalıktır.
• Kuzeyinde Nüfud güneyinde Rubülhali çölü yer alır.
• Ülkede düzenli akarsu yoktur. En önemli tarım ürünü hurmadır.
• Ülkenin büyük bölümünde çöl iklimi görülür.

                    

                      Resim kaynak: komployok-bilgivar.blogspot.com/2005_06_01_ar...


Ekonomisi petrol ve doğalgaza bağlıdır.İhracatının %98 ini bu ürünler oluşturur.
Dünya petrol rezervinin % 25 ine sahiptir.
• Nüfus ülkenin batısında Hicaz ve doğusunda Basra körfezi kıyılarında toplanmıştır.
• Önemli gelir kaynaklarından biride turizmdir.

KUVEYT- Kuveyt

• Küçük bir ülkedir.Ülkenin büyük bölümü ovalıktır.Doğudan batıya doğru yükselti artar.
• Ülkede çöl iklimi görülür.
• Nüfus Basra körfezi kıyılarında toplanmıştır.
• Nüfusun yarıdan fazlasını yabancılar oluşturur.

                      

                        Resim kaynak: www.mercek.org/.../editor_2/images/petrol.jpg      
Doğalgaz ve petrol bakımından zengindir.Dünya petrolünün % 10 una sahiptir.
• Eğitim, sağlık, telefon hizmetleri ücretsizdir.


BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ-
Abu Dabi

• Yedi ayrı emirlikten oluşmuştur.
• Genelde düz bir ülke olup çöllerle kaplıdır.
• Tarım çok sınırlı olup hayvancılık gelişmemiştir.

 

                  

                                     Resim kaynak:www.suvarli.net/index.php


             En önemli zenginliği petroldür.Bu sayede dünyanın en zengin ülkelerindendir.
• Ülke hızla sanayileşme ve modernleşmektedir.
• Nüfusun % 80 i kentlerde yaşar.Yabancı nüfus oranı yüksektir.
• Son yıllarda turizmi gelişmiştir.

MISIR- Kahire

• Yüzey şekilleri sade ve düzdür.Bu yüzden çöl iklimi Akdeniz kıyılarına kadar etkilidir.
• Ülkenin büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır.

 

                  

                         Resim kaynak:www.mediawiki.motocykle.slask.pl/.../Delta.html

Nil'in Mısır'dan akdenize döküldüğü nokta ve süveyş kanalı  ikiside mısır ekonomisinde son derece önemli bir kaynaktır...

• Ülkenin tek akarsuyu olan Nil nehri ülkeyi iki bölgeye ayırır.
• Nüfusunun tamamına yakını Nil vadisi boyunca toplanmıştır.
Tarım Nil kıyılarında yapılır.Verim yüksektir.Özellikle pamukta verim çok yüksektir.
• Mısır’da kümes hayvancılığı, besicilik ve balıkçılıkta yapılır.
• En önemli yer altı kaynağı petrol ,doğal gaz ve fosfattır.

                    

                           Resim kaynak: www.uted.org/dergi/2006/ekim/suveys.htm

                                             

 

• Turizm geliri yüksek olan ülke Süveyş kanalındanda önemli bir gelir sağlar.

LİBYA- Trablusgarp

• Kuzey Afrika’da yer alan ülke hemen hemen düzdür.
• Kıyı bölgesinde Akdeniz, iç kesimlerde çöl iklimi görülür.
• Nüfusun tamamına yakını Akdeniz kıyılarında toplanmıştır.
• Tarımsal üretim yetersiz olup ülkenin kuzeyinde yapılır.
• Ekonomisi petrol ürünlerine dayanan ülkenin en önemli madeni petrol,fosfat ve doğalgazdır.
• Türkiye Libya ilişkilerinde siyasal alanda istikrarsızlık görülür.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !